Wat zijn Metabole ziekten?

Een metabole ziekte wordt veroorzaakt door fouten in het DNA, waardoor de chemische fabriek in de cel niet goed meer werkt. Als gevolg daarvan worden stoffen niet goed afgebroken of ontstaat er een tekort aan belangrijke bouwstoffen of energie. Dit resulteert vaak in schade aan organen, zoals hersenen, zenuwstelsel, ogen, nieren, hart en lever. Een metabole ziekte is erfelijk.

Er zijn honderden verschillende metabole ziekten, ook wel stofwisselingsziekten genoemd, bekend. Dit zijn zeldzame ziekten. Desondanks kampen tienduizend patiënten en gezinnen in Nederland met uiteenlopende lichamelijke en verstandelijke beperkingen, vanwege een metabole ziekte. Daarnaast is het één van de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen onder de vijftien jaar. Metabole ziekten vormen dan ook een groot maar maatschappelijk vaak onbekend probleem.

Metabole ziekten is een verzamelnaam voor een groep van honderden zeldzame aandoeningen, die zijn veroorzaakt door een erfelijke afwijking in de stofwisseling.

Alle metabole ziekten zo vroeg mogelijk opsoren

De hielprik biedt de mogelijkheid om bij pasgeborenen een metabole ziekte vroeg te diagnosticeren. Het aantal metabole ziekten waarvoor met de hielprik getest wordt, wordt binnenkort uitgebreid van 15 naar 27 metabole ziekten. Het ultieme doel van het UMD is om alle metabole ziekten zo vroeg mogelijk op te sporen om daarmee een gezonde toekomst voor patiënten te garanderen.

Metabole ziekten zijn één van de belangrijkste doodsorzaken bij kinderen in Nederland

Met opbrengsten uit de VriendenLoterij PrijzenMarathon heeft Stichting Metakids het samenwerkingsverband (UMD) van zes universitaire ziekenhuizen kunnen faciliteren. Ook is onderzoek binnen het UMD gestart. Deelnemers van de VriendenLoterij spelen sinds de campagne in 2018 geoormerkt mee voor dit goede doel waardoor dankzij hen nog steeds fondsen geworven worden.
Daarnaast zullen Stichting Metakids en het UMD gezamenlijk en afzonderlijk actief werven voor additionele subsidiegelden om het UMD verder te ontwikkelen tot een duurzaam samenwerkingsverband.

© UMD 2019 - 2024