OPROEP: Meld je aan voor de Catalyst grant reviewcommissie

|

Met ingang van het aankomend academisch jaar zal de beoordelingscommissie voor de Catalyst grants worden uitgebreid en verbreed. Het doel is om een diverse groep commissieleden samen te stellen bestaande uit artsen, basale onderzoekers en klinische labspecialisten uit het metabole veld in Nederland. Om een goede balans te bewaken zullen per centrum 3 collega’s zitting nemen in deze commissie, waaronder ten minste één arts en één labonderzoeker/labspecialist, met een mix van junior/medior/senior onderzoekers. Deze afgevaardigden hebben minimaal postdoc onderzoeksniveau, en zijn in staat om met een brede blik, aan de hand van de vastgestelde criteria, bij te dragen aan het reviewproces. Zij hebben reeds ervaring met het voorbereiden en/of beoordelen van subsidieaanvragen.

Er zijn 4 Catalyst grant rondes per jaar, met 3 reviewers per ronde, daarom zal ieder commissielid naar verwachting 1-2 keer per jaar worden betrokken bij een beoordelingsronde. Per ronde worden doorgaans 5 tot 6 aanvragen beoordeeld. Na de submissie deadline krijgen commissieleden 2 weken de tijd voor de beoordeling van de aanvragen, waarna de rapporten gezamenlijk worden besproken in aanwezigheid van een vast UMD bestuurslid (Maaike Oosterveer) en de UMD programmacoördinator (Evelien de Ruiter). Deze (online) bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur. Indien eerder afgewezen aanvragen opnieuw worden ingediend bij een volgende ronde, wordt de herindiening beoordeeld door dezelfde commissieleden die de initiële aanvraag hebben gereviewd. Hierdoor komt het voor dat een commissielid bij een volgende ronde 1 à 2 herindieningen opnieuw beoordeelt. 

Indien je geïnteresseerd bent om zitting te nemen in de beoordelingscommissie maakt dit dan uiterlijk 8 juli kenbaar middels een mail aan info@umd.nl. 

UMD AGENDA:
{{row.name}}
{{row.date}}

NIEUWS onderwerpen:

Met opbrengsten uit de VriendenLoterij PrijzenMarathon heeft Stichting Metakids het samenwerkingsverband (UMD) van zes universitaire ziekenhuizen kunnen faciliteren. Ook is onderzoek binnen het UMD gestart. Deelnemers van de VriendenLoterij spelen sinds de campagne in 2018 geoormerkt mee voor dit goede doel waardoor dankzij hen nog steeds fondsen geworven worden.
Daarnaast zullen Stichting Metakids en het UMD gezamenlijk en afzonderlijk actief werven voor additionele subsidiegelden om het UMD verder te ontwikkelen tot een duurzaam samenwerkingsverband.

© UMD 2019 - 2023