UMD zet zich in voor optimalisatie van de zorg van patiënten met metabole ziekten en vindt het belangrijk om het perspectief van de patiënt centraal te stellen. Daarom is het zorgproces in kaart brengen en de medische, psychosociale en maatschappelijke aspecten hierin mee te nemen. Door de informatievoorziening over inrichting van het metabole veld naar patiënten te verbeteren, verbeteren we de doorverwijzing en begeleiding van patiënten. Ook het ontwikkelen van ‘zorgpaden’ is bij deze portefeuille ondergebracht.

  • Verbetering zorgproces: Landelijke transitie leidraad voor metabole ziekten
  • Zorgpaden

De beste patiëntenzorg voor patiënten met metabole ziekten is een hoofddoel van UMD. Dit doel wordt bereikt door in te zetten op onderzoek naar vervroegde en verbeterde diagnostiek en verbeterde en nieuwe behandelingen en begeleiding. Uiteraard is het hiervoor zeer noodzakelijk, dat patiënten en ouders betrokkenen zijn bij onderzoek en ontwikkeling van behandelmethodes en dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek voor en met patiënten geïmplementeerd worden.

Vanuit de portefeuille zorgproces wordt er daarom samengewerkt met andere portefeuilles en worden projecten ontwikkeld, die ervoor zorgen dat patiënten met metabole ziekten merken dat het UMD werkt aan het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Ook meedoen? Mail naar info@umd.nl

Badge ImageMirian Janssen
Badge ImageHanka Dekker Directeur VKS, patiƫntenvereniging voor stofwisselingsziekten

Met opbrengsten uit de VriendenLoterij PrijzenMarathon heeft Stichting Metakids het samenwerkingsverband (UMD) van zes universitaire ziekenhuizen kunnen faciliteren. Ook is onderzoek binnen het UMD gestart. Deelnemers van de VriendenLoterij spelen sinds de campagne in 2018 geoormerkt mee voor dit goede doel waardoor dankzij hen nog steeds fondsen geworven worden.
Daarnaast zullen Stichting Metakids en het UMD gezamenlijk en afzonderlijk actief werven voor additionele subsidiegelden om het UMD verder te ontwikkelen tot een duurzaam samenwerkingsverband.

© UMD 2019 - 2024